கல்வி கட்டணங்கள்:

கல்விக் கட்டணங்களை வலியுறுத்தும் பள்ளிகள்:

நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி 100 % கல்வி கட்டணங்களை செலுத்த வலியுறுத்தும் பள்ளிகள்
வரும் 10ஆம் தேதிக்குள் பள்ளிகளின் விவரங்களை அனுப்ப உத்தரவு
சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குனர் உத்தரவு..

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: