மழையால், 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீர் நிரம்ப ும் கண்மாய்:

மழையால் நீர் நிரம்பும் கண்மாய்:

காரியாபட்டி:

விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி, கரிசல்குளம் கண்மாய், 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தண்ணீர் நிரம்பி வருகிறது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: