பூம்புகார் நிறுவன பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட ்டம்

சம்பளம் வழங்கக் கோரி, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில், செவ்வாய்க்கிழமை ஆர்ப்பாட்டம் செய்த பூம்புகார் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: