வருவாய்த் துறை அலுவலர்களிடம் பேச்சு வார ்த்தை: அமைச்சர்

*ஆகஸ்ட் 5, 6 தேதிகளில் போராட்டம் அறிவித்த்துள்ள தமிழ்நாடு வருவாய் துறை அலுவலர்களிடம் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும்; அவர்களின் பணி மக்கத்தானது; அவர்கள் கோரிக்கைகளை போராட்டம் மூலமாக அல்லாது பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்வுகாணலாம் என்று அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.*

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: