அமைச்சருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த சமூக செய ற்பாட்டாளர்:

அமைச்சரிடம் வாழ்த்து தெரிவித்த சமூக சிந்தனையாளர்:

மதுரை

சா.மு. நாசர் பால்வளத் துறை அமைச்சரை,
திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரன் அவர்களோடு, சமூக சிந்தனையாளர் உ. பாஸ்கரன்
சந்தித்து ,வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: