வாடிக்கையாளர் கூட்டத்தை குறைக்கலாமே?

மதுரை அருகே கருப்பாயூரணியில் உள்ள இந்தியன் வங்கியில், வங்கி பரிவர்த்தனைக்காக வரிசையில் காத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள். வங்கி நிர்வாகமானது, கூடுதல் ஆட்களை நியமித்து வாடிக்கையாளர்களை வரிசையாக நிற்கவிடாமல் அனுப்ப முயற்சிக்காலமே?

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: