குடிநீர் உடைந்த குழாய் சீரமைக்கும் பணி

உடைந்த குழாயை சீர் செய்யும் பணி:

மதுரை

மதுரை தெற்கு மாசி வீதியில் உடைந்த குடிநீர் குழாயை சீர் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மாநகராட்சி பணியாளர்கள்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: