நேர்முக தேர்வு

கணினி ஆசிரியர்களுக்கு நேர்முக தேர்வு:

மதுரை

மதுரை சமூக நலத்துறை சார்பில் மாற்றுத் திறனாளிக்கு பள்ளிகளில் பணியாற்றக்கூடிய கணினி ஆசிரியருக்கான நேர்முகத்தேர்வு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: