ஊரக வளர்ச்சி ஊழியர் சங்க போராட்டம்

ஊராட்சியில் பணிபுரியும் டேங் ஆப்ரேட்டர்கள், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு பொங்களுக்கு முன்பு ஒரு மாத சம்பளத்தை போனஸாக வழங்க வலியுறுத்தி மதுரையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாசலில், மதுரை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித் துறை ஊழியர் சங்கத்தினர் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: