வேளாண் திருத்த சட்டத்துக்குஎதிரான போரா ட்டம்

மதுரையில், முஸ்லீம் ஐக்கிய ஜமாத் மற்றும் அனைத்து சமுதாய இயங்களும் இணைந்து வேளாண் சட்டத்தை வாபஸ் பெறக் கோரி நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: