ஆர்ப்பாட்டம்

வேளாளர் பெயரை வேறு யாருக்கும் வழங்கக் கூடாது என, மதுரையில் அனைத்து வெள்ளாளர் உறவின்முறை சார்பாக அரசைக் கண்டித்து மதுரை சிம்மக்கல்லில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: