கந்த சஷ்டி விழா..

கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி, மதுரை கோமதிபுரம், ஜூப்பிலி டவுன் ஞானசித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் முருகனுக்கு நடைபெற்ற விசேஷ பூஜைகள்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: