கழிவு நீர் குழாயில் உடைப்பு

மதுரை ஆழ்வார்புரம் மேம்பாலம் அருகே குழாயில் கழிவு செல்லும்போது உடைப்பு ஏற்பட்டு ஆர்டீசியன் ஊற்றுபோல வெளியேறுகிறது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: