மகாகுரு பூஜை…

புதுக்கோட்டைமாவட்டம்
அரிமளம் கோடகநல்லூர்
சுந்தரஸ்வாமிகள்
அதிஷ்டானத்தில்
சுந்தரசுவாமிகளுக்கு
மகாகுருபூஜை நடந்தது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: