ஐப்பசி பௌர்ணமி

புதுக்கோட்டை திருக்கோகரணம் ஶ்ரீகோகர்னேஸ்வரர்உடனுறைஶ்ரீ பிரகதாம்பாள்ஆலயத்தில்
ஐப்பசிபௌர்ணமியை யொட்டி
அம்பாளுக்குகாய்,பழங்கள்அணிவித்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்
பட்டிருந்தது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: