வங்கி நிர்வாகக் குழுக் கூட்டம்..

மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் நிர்வாகக் குழுக் கூட்டமானது, தலைவர் எம்.எஸ். பாண்டியன் தலைமையில் வங்கி அதிகாரிகள் முன்னிலையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: