வேளாண் சட்டத்தை வாபஸ் பெறக் கோரி காங்கிர ஸ் போராட்டம்

மத்திய அரசு வேளாண் சட்டத்தை திரும்ப பெறக் கோரி, மதுரையில் காங்கிரஸார் நடத்திய கையெழுத்து இயக்கம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: