போலியோ விழிப்புணர்வு

போலியோ விழிப்புணர்வு

மதுரையில் போலியோ பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய, ரோட்டரி கிளப் ஆப் மெட்ரோ ஹெரிடேஜ் சங்கத்தினர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: