ஆன்டாள் அலங்காரத்தில்..

மதுரை வைகை காலனியில் உள்ள வைகை விநாயகர் ஆலயத்தில் நவராத்ரியையொட்டி ஆன்டாள் அலங்காரத்தில்…

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: