வராஹியம்மன்

மதுரை அண்ணாநகர் யாணைக்குழாய் முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் நவராத்ரியையொட்டி, வராஹியம்மன் அலங்காரத்தால் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: