அதிசிய வில்வகாய்…

அதிசிய வில்வகாய்…

மதுரை

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக குடிமை பொருள் வட்டாட்சியர்கள் அலுவலக பின்புறத்தில் உள்ள வில்வ மரத்தில் சடை சடையாய் காய்த்து தொங்கும், பெரிய அளவிலான வில்வக்காய்.
இதை அப்பகுதியில் வழியாக வருவோர் வியப்புடன் பார்த்து செல்வரார்களாம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: