அரியவகை கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு

மதுரையில் அரியவகை கல்வெட்டு கண்டு பிடிப்பு

மதுரை

மதுரை விமான நிலையம் அருகே கூடல் செங்குளம் கண்மாயில் கி.பி., 13ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அரிய வகை ஆசிரியம் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு..

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: