காய்கறியால் உருவாக்கப்பட்ட விநாயகர்…

தேசீய ஊட்டச்சத்து திட்ட வார விழாவையொட்டி, சமூக நலத்துறையின் சார்பில், மதுரையில் கண்காட்சியில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள காய்கறி விநாயகர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: