பெருந்துறையில் சிறுத்தை நடமாட்டம்.

*பெருந்துறை மாந்தம்பாளையத்தில் சிறுத்தை புலியின் நடமாட்டம் 🐯 இருப்பதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் உறுதி படுத்தாயுள்ளார்கள்… பெருந்துறை பகுதி மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும்…*

க.செ.கந்தசாமி
பெருந்துறை

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: