மதுரையில் கடைக்கார் கொலையா?

மதுரை தனக்கன்குளம் பகுதியில் சிமென்ட் கடை நடத்தி வந்த சிவலிங்கம் என்பவர் வெட்டிக் கொலை என தகவல்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: