சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன்..

ஆவணி கடைஞாயிற்றுக்கிழமையை யொட்டி புதுக்கோட்டைதிருவப்
பூர் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்துடன் அருள் பாலிக்கும் காட்சி.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: