ஊடகபிரிவு நிர்வாகி நியமனம்…

புதுக்கோட்டை மக்கள்நீதி மையத்தின் ஊடகபிரிவு நிர்வாகியாக ஜெய் பார்தீபன் நியமனம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: