பறம்பு மலையை மீட்கக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்..

சிவகங்கை மாவட்டம், பறம்பு மலையை மீட்கக் கோரி, காரைக்குடி ஐந்து விலக்கில் சனிக்கிழமை அனைத்து கட்சியினர் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: