மதுரையில் போஸ்டர்கள்..

*சட்ட சபைக்கான தேர்தல் வருவதையொட்டி ரஜினி ரசிகர்கள் மதுரை முழுவதும் ஒட்டிய போஸ்டர்*

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: