தனியாருக்கு தாரை : நெடுஞ்சாலைப் பணியாளர் ஆர்ப்பாட்டம்…

நெடுஞ்சாலைத்துறையில் சாலைப் பணிகளை அரசானது தாரை வார்ப்பதைக் கண்டித்து, மதுரையில் நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டப் பொறியாளர் அலுவலக வாசலில், திங்கள்கிழமை காலை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலைப் பணியாளர் சங்கத்தினர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: