வானதி சீனிவாசனை வேலூர் இப்ராஹிம் சந்தித ்தார்

தமிழ்நாடு ஏகத்துவ ஜமாஅத்
மாநிலதலைவர்
திரு வேலூர் இப்ராகிம் அவர்கள் பாஜக மாநில துனைத் தலைவர் திருமதி வானதி சீனிவாசன் அவர்களை சந்தித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: