வ.உ.சி. பிறந்த நாள் விழா…

மதுரையில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் சனிக்கிழமை வ.உ.சி. சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.
அதிமுக சார்பில் அமைச்சர் செல்லூர் கே. ராஜூ மாலை அணிவித்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: