பணியிலிருந்த டபேதார் மயங்கி விழுந்து உயி ரிழப்பு..

மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பணியிலிருந்த டபேதார் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் டிஆர்ஓ அவர்களின் டபேதார் பாண்டியராஜன் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: