வாடகை கொடுக்காத கோயில் கடைக்கு சீல்…

வாடகை கட்டாத கடைகளுக்கு சீல்

மதுரை நேதாஜி ரோட்டில் கூடலகப் பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான கடை உள்ளது.
நெடு நாள்களாக வாடகை அளிக்காத கடைக்கு, கோயில் உதவி ஆணையாளர் மு. ராமசாமி தலைமையில் கோயில் அலுவலர்கள், கடையை பூட்டி சீல் வைத்தனர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: