விநாயகர் சதுர்த்தி அலங்காரம்

மதுரை வைகை காலனியில் அமைந்துள்ள வைகை விநாயகர், விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி, அலங்காரத்தில் சனிக்கிழமை காட்சியளித்தார்

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: