பெருமாள் தெப்பக்குளம் கடைகள் இடிப்பு…

மதுரை டவுன்ஹால் ரோடு பெருமாள் தெப்பக்குளத்தில் பல ஆண்டுகளாக இருந்த கடைகள் யாவும், கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பாக இடிக்கப்பட்டது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: