கோகுலாஷ்டமி..கிருஷ்ணர் பூஜை

கோகுலாஷ்டமியையொட்டி, மதுரை மஹால் பந்தடி ஐந்தாவது தெருவில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணன் ஆலயத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை கிருஷ்ணருக்கு நடைபெற்ற பூஜைகளும், பங்கேற்ற பக்தர்களும்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: