ரக்க்ஷா பந்தன்:

அகில பாரத வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ரக்க்ஷா பந்தன் சகோதரத்துவத்தை போற்றும் வகையில் கொண்டாடப்பட்டது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: