காரியாபட்டியில், அன்னதானம்:

அட்சய திருதியை முன்னிட்டு காரியாபட்டி
எஸ்.பி.எம் .டிரஸ்ட் சார்பில்
ஏழை எளியோர்களுக்கு டிரஸ்ட் நிறுவனர் அழகர்சாமி அன்னதானம் வழங்கினார். ஜனசக்தி பவுண்டேசன் நிறுவனர், சிவக்குமார், டாகடர். ஹரிஸ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: