உலக சுகாதார திருவிழா:

மதுரை அருகே துவரிமானில், உலக சுகாதார திருவிழாவை தொடங்கி வைத்தார், மதுரை, எம்.பி. வெங்கடேசன். உடன், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர்
அணி ஷ் சேகர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: