அலங்காநல்லூரில் விவசாயிகளுக்கான பயிற்ச ி முகாம்: சோழவந்தான்: அலங்காநல்லூர் சமுதாயக ்கூடத்தில், கிருஷ்ணா வேளாண்மை கிராமபுற கூட் டுறவு தகவல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி சார்பாக, நட ைபெற்ற விவசாயிகள் பயிற்சி முகாமில், அலங்காந ல்லூர் பேரூராட்சி த் தலைவர் ரேணுகா ஈஸ்வரி கல ந்து கொண்டு விழாவினை தொடங்கி வைத்தார். கல்லூ ரி சார்பில், ஜோஸ்மின் சுஜாதா சரவணகுமார், கிர ுஷ்ணன் சுஜாதா, ஜெய்

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: