சோழவந்தான் பேரூராட்சியில்.தாக்கல் செய்ய ப்பட்ட அனைத்து மனுக்களும் ஏற்பு தேர்தல் நடத ்தும் அலுவலர் தகவல் சோழவந்தான் பிப்ரவரி 5 மத ுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் பேரூராட்சியில் நகர ்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்க ல் நேற்று நிறைவடைந்தது அரசியல் கட்சியினர் ச ுயேச்சைகள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் இந்ந ிலையில் இன்று பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் வேட் புமனு பரிசீலனை நடைபெ�

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: