முருகனுக்கு ராஜ அலங்காரம்:

ஷன்பக சஷ்டி: முருகனுக்கு ராஜ அலங்காரம்:

மதுரை:

மதுரை மாவட்டம், திருவேடகம் அருகே
கொடிமங்களம் ஶ்ரீ சுப்ரமணியர் திருக்கோவில் ஷன்பக சஷ்டியை முன்னிட்டு, ராஜாங்க அலங்காரம் மற்றும் லட்சார்ச்சனை வைபவம் நடைபெற்றது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: