மதுரையில் சாலை திரியும் மாடு பிடிப்பு: ம ாநகராட்சி அதிரடி:

சாலையில் திரிந்த பசுவை பிடித்த மாநகராட்சியினர்:

மதுரை:

மதுரையில் சாலையில் சுற்றித் திரியும் பசுமாடுகளை மதுரை மாநகராட்சி ஆணையாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, மதுரை அண்ணாநகர் உழவர் சந்தை அருகே, சாலையில் திரிந்த மாடுகளை, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பிடித்து, டிராக்டரில் ஏற்றிச் சென்றனர்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: