ஆவியூரில், குழந்தைகள் தின பிரசாரம்:

ஆவியூரில் தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பிரசாரம்:

காரியாபட்டி:

விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி ஆவியூரில் சைல்டுலைன் சார்பாக தேசிய குழந்தைகள் தினம் மற்றும் விழ்ப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: