கால்வாயில் உடைப்பு: வீணாகும் தண்ணீர்:

கால்வாயில் உடைப்பு: வீணாகும் தண்ணீர்:

விருதுநகர் மாவட்டம்,
காரியாபட்டி இலுப்பைகுளம் அருகே சென்னம்பட்டி காலவாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால், தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுகிறது.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: