காரியாபட்டியில், அடிப்படை வசதிகள்: அமைச் சர் ஆய்வு:

காரியாபட்டியில், அடிப்படை பணிகளை, அமைச்சர் ஆய்வு:

விருதுநகர் மாவட்டம்,
காரியாபட்டி நரிக்குறவர் காலனியில், நடைபெறும் அடிப்படை பணிகளை தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆய்வு செய்தார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: