மதுரையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளி யீடு:

மதுரையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்:

மதுரை:

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அனீஷ் சேகர் வெளியிட்டார்.

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: