ஞானசித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் அன்னாபிஷேக ம்:

மதுரை கோமதிபுரம் ஜூபிலே டவுன் ஞான சித்தி விநாயகர் கோவிலில் இன்று அன்னாபிஷேகம் அலங்காரம் சிறப்பாக நடைபெற்றது

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: