நவராத்ரி விழாவில்: அம்மன்.

மதுரை மேலமடை சௌபாக்யா விநாயகர் ஆலயத்தில், நவராத்ரியையொட்டி, காளி அம்மன் அலங்காரத்தில்….

உங்களது கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்...

%d bloggers like this: